امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۰۲
  • توسعه صنعت آپادانا

  • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

  • توسن آبرسانی یک وظیفه است

  • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

کارمند فروش


نوع شغل

کلیه رشته های مرتبط

لیسانس

3 سال

هر دو

3 نفر

0 ریال

تمام وقت

1400/04/30

1405/12/29

محل شغل

Iran

تهران

تهران

65469340