امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۶:۰۷
  • توسعه صنعت آپادانا

  • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

  • توسن آبرسانی یک وظیفه است

  • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

کارگر ساده


نوع شغل

دیپلم

دیپلم

3 سال

مرد

3 نفر

0 ریال

تمام وقت

1400/04/30

1405/12/29

محل شغل

Iran

تهران

تهران

65469340