امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۰۶
 • توسعه صنعت آپادانا

 • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

 • توسن آبرسانی یک وظیفه است

 • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

تماس با توسن صنعت آپادانا

توسن صنعت آپادانا

محمد خسروی

Iran

تهران - شهریار

کارخانه : شهریار - جاده کهنز، فردوسیه، مجتمع صنعتی فردوس، خیابان بوستان، خیابان گلستان شمالی، پلاک 7 ، فروشگاه : تهران – شاد آباد ، مجتمع پارسیان ، مقابل باسکول پارسیان ، نبش بنگاه آهن غرب تهران ، پلاک ۱۵

 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۰
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۱
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۲
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۳
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۴
 • ۰۲۱ ۶۵۴۶۹۳۴۵
 • ۰۲۱ ۶۶۱۰۱۴۰۷

۶۵۴۶۹۳۴۰

۶۵۴۶۹۳۴۵

۰۹۱۲۰۶۰۶۸۰۹

www.tosanpipe.ir

توسن صنعت آپادانا