امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۶:۴۰
  • توسعه صنعت آپادانا

  • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

  • توسن آبرسانی یک وظیفه است

  • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

مجوز های توسن صنعت آپادانا

گواهینامه ایزو 9001 توسن صنعت آپادانا

گواهینامه ایزو 9001 توسن صنعت آپادانا

جواز تاسیس توسن صنعت آپادانا

جواز تاسیس توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سبک توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سبک توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سخت توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سخت توسن صنعت آپادانا

پروانه بهره برداری کارخانه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

پروانه بهره برداری کارخانه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

گواهی عضویت انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

گواهی عضویت انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه توسن صنعت آپادانا

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه توسن صنعت آپادانا

گواهینامه استاندارد تجهیزات آبیاری ، قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

گواهینامه استاندارد تجهیزات آبیاری ، قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

تاییدیه فود گرید توسن صنعت آپادانا

تاییدیه فود گرید توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 - 30 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 - 30 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی نوار آبیاری قطره ای 20 سانتیمتری توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی نوار آبیاری قطره ای 20 سانتیمتری توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 - 20 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 - 20 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 32 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 32 توسن صنعت آپادانا

لیست تولید کنندگان گرید آ لوله پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

لیست تولید کنندگان گرید آ لوله پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 63 - 8 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 63 - 8 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 16- 5 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 16- 5 توسن صنعت آپادانا