امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۵:۳۵
  • توسعه صنعت آپادانا

  • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

  • توسن آبرسانی یک وظیفه است

  • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

درخواست فروش لوله قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

لوله قطره چکان دار

تولید و فروش لوله قطره چکان دار مطابق با استانداردهای بین المللی

فروش

1400/04/30

1405/12/29

تولید و فروش لوله قطره چکان دار مطابق با استانداردهای بین المللی