امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۶:۰۹
  • توسعه صنعت آپادانا

  • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

  • توسن آبرسانی یک وظیفه است

  • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

درخواست فروش تولید و فروش نوار آبیاری قطره ای توسن صنعت آپادانا

تولید و فروش نوار آبیاری قطره ای

تولید و فروش نوار آبیاری قطره ای مطابق با استانداردهای بین المللی

فروش

1400/04/30

1405/12/29

تولید و فروش نوار آبیاری قطره ای مطابق با استانداردهای بین المللی