امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۴
 • توسعه صنعت آپادانا

 • توسن آبرسانی برای هرکجا با هر وضعیت

 • توسن آبرسانی یک وظیفه است

 • توسن آبرسانی یک مسئولیت است

Loading

درخواستهای خرید و فروش توسن صنعت آپادانا

 • : لوله قطره چکان دار
 • : فروش
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : تولید و فروش نوار آبیاری قطره ای
 • : فروش
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : تولید و فروش لوله آبیاری قطره ای
 • : فروش
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : تولید و فروش لوله پلی اتیلن
 • : فروش
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵